Author Archives: hannahlinhflower

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Hạnh phúc tùy cách nhìn Mỗi con người hiện hữu giữa cuộc đời này, đều có hoàn cảnh sống khác nhau. Người thì của cải dư thừa, ăn ngon mặc đẹp, ngược lại có những kẻ nghèo khổ thiếu thốn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ý nghĩa cuộc đời

Ý nghĩa cuộc đời Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những cánh hoa tâm

Những cánh hoa tâm 1. Mở tâm Cho người thuận tiện, chính là lưu lại cho mình hậu phúc. Lòng người vốn tương thông với nhau, bạn nhường người khác một bước, người khác sẽ nhường bạn một con đường. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chỉ có một bức tranh mà đã nói hết cuộc đời

Chỉ có một bức tranh mà đã nói hết cuộc đời Nếu như người kéo xe là bạn, trên xe có bố và mẹ, trong xe có vợ và con của bạn… Nếu như bạn bất cẩn bị ngã, Thì … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cải biến từ trong tâm

Muốn có được vận mệnh tốt hãy học cách cải biến từ trong tâm Cổ nhân thường nói: “Tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo”, để thấy rằng vận mệnh của đời người có thể được thay đổi tùy … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Suy Gẫm (10)

Suy Gẫm (10) Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tâm Xuân

Tâm Xuân Người qua một giấc Đông miên Trở mình tỉnh thức.. ngoài hiên Xuân về Gió xuân lay nhánh Bồ đề Chắp tay sen, chợt bốn bề ngát hương ! Xuân về xin gửi tình thương Chan hòa tựa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment