M-20: Thánh Ca Lễ Phục Sinh

Recent Pages 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 16a 17 18 19 20

Thánh Ca Lễ Phục Sinh


Uploaded by NhacThanhCa

hoa-loa-kc3a8n-trai-mua-2013-79
Hoan ca Phục Sinh


Uploaded by Hùng Lân

Hoa Huệ Tây 2013 (1)

Trên phương diện thần học, lễ Phục Sinh quan trọng hơn lễ Giáng Sinh, vì Kitô Giáo được xây dựng trên một điểm cực kỳ quan trọng—Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và chết, và ba ngày sau Người sống lại. Phục sinh là sống lại. Lễ Phục sinh là lễ kỷ niệm sự sống lại của chúa Giêsu. 

Lễ Phục Sinh không có ngày nhất định trên lịch hàng năm. Lễ Phục Sinh là ngày Chúa nhật thứ nhất từ 14 ngày sau ngày xuân phân (Spring Equinox) tức là ngày chính thức của mùa xuân ở Âu Mỹ.  Ngày xuân phân 2016 là ngày 20 tháng 3,  và Chúa nhật thứ nhất sau ngày đó là 27 tháng 3. Xem ra có sự cố tình định ngày lễ Phục Sinh cùng lúc với sự sống lại của mùa xuân.

Trước lễ Phục Sinh 40 ngày là Mùa Chay hay Mùa Thương Khó (Lent), bắt đầu bằng thứ tư lễ Tro (Ash Wednesday) ngày 10 tháng 2, 2016; các linh mục (thầy tế lễ) rắc một tí tro trên đầu, hay bôi một tí tro lên trán, giáo dân, như là nhắc nhở đến sự chết—Ta là bụi đất và sẽ trở về cùng bụi đất. Mùa chay là mùa của ăn chay, cầu nguyện, sám hối, bố thí và hãm mình.

Tuần trước Phục Sinh là Tuần Thánh (Holy Week), bắt đầu bằng chúa nhật lễ Lá (Palm Sunday, 20 tháng 3, 2016), kỷ niệm ngày chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem và được hàng nghìn dân Do thái tiếp đón bằng cách lót lá trên đường Chúa đi và phất lá trên tay.

Ngày thứ năm trước Phục Sinh (24 tháng 3, 2015), là lễ Vượt Qua (Passover), tức là lễ kỷ niệm ngày dân Do thái được thoát ách nô lệ ở Ai Cập, có lẽ ngày nay là biểu tượng của dân Chúa thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi nhờ sự chết của chúa Giêsu.

Ngày thứ sáu (25 tháng 3, 2016) là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday), tức là ngày Chúa Giêsu chịu chết. Và chúa nhật (27 tháng 3, 2016) là Phục Sinh.

Sau lễ Phục Sinh 50 ngày là mùa Phục Sinh (Easter Season). Ngày xưa, mùa Phục Sinh chỉ có 40 ngày, từ Phục Sinh đến ngày Lễ Thăng Thiên, tức là ngày chúa Giêsu về trời. Nhưng ngày nay Mùa Phục Sinh kéo dài 50 ngày, chấm dứt bằng ngày Pentecost, tiếng Hy Lạp Pentēkostē có nghĩa là “thứ 50”, tức là ngày Chúa Thánh Thần (Thánh Linh) đến với các đệ tử của chúa Giêsu sau khi Chúa Giê su phục sinh. Ngày Pentecost (ngày lễ Chúa Thánh Thần) là ngày chúa nhật 7 tuần sau Phục Sinh (7 X 7 =49, xem như 50).

Nguồn: Ðotchuoinon

hoa Bách HợpHoa Bách Hợp (30)Hoa Bách Hợp (17)

 

Advertisements