FA-10a: Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 2013

Recent Pages: 1 1a 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 10a 10b 11 12 13 14

Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 2013
tại Đền Núi Đức Mẹ Sầu Bi

Kể từ sau 1975, khi người Việt quốc gia đặt chân đến xứ sở tự do này và khi người Công giáo Việt nam quy tụ thành một cộng đoàn sinh hoạt trong khuôn khổ “Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á” thì tại đồi Grotto hằng năm vào tháng 7 Dương lịch, trong dịp lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ, cộng đoàn Giáo hữu người Việt vùng Tây Bắc gồm hai Tiểu bang Oregon và Washington, có thông lệ tổ chức một cuộc hành hương để giáo hữu có dịp cầu nguyện, dâng hoa ca ngợi Đức Mẹ đồng thời dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã dành cho họ một chỗ dừng chân lý tưởng, nếu không muốn nói nơi đây chính là vùng “đất hứa” giống như vùng đất mà xưa trong Cựu Ước Chúa đã dành cho Dân Người (dân Do Thái xưa) sau khi thoát khỏi cuộc sống lưu dày trong 40 năm đầy gian lao khổ ải tại Ai Cập.

Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang tại Đền Núi Đức Mẹ Sầu Bi 2013 với chủ đề: “Mẹ La Vang, Mẫu Gương Đức Tin. Our Lady of La Vang, Model of Faith.” vào ngày: 5, 6, và 7 tháng 7 năm 2013.

Dưới đây là một số ít hình ảnh ngày Chúa Nhật, tháng 7, ngày 7 năm 2013 tại Núi Đức Mẹ Sầu Bi (Grotto): Cung Nghinh Đức Mẹ Lavang chung quang Núi Đức Mẹ Sầu Bi, dâng Hoa kính Đức Mẹ Lavang, Thánh Lễ Đại Trào Kính Trọng Thể Đức Mẹ Lavang và cầu nguyện cho Tự Do.

Hanh Huong 2013. (43)Hanh Huong 2013. (14)Hanh Huong 2013. (39)Hanh Huong 2013. (27)Hanh Huong 2013. (45)Hanh Huong 2013. (48)Hanh Huong 2013. (64)Hanh Huong 2013. (73)Hanh Huong 2013. (89)Hanh Huong 2013. (217)Hanh Huong 2013. (90)Hanh Huong 2013. (140)Hanh Huong 2013. (117)Hanh Huong 2013. (269)Hanh Huong 2013. (172)Hanh Huong 2013. (152)Hanh Huong 2013. (154)Hanh Huong 2013. (180)Hanh Huong 2013. (193)Hanh Huong 2013. (212)Hanh Huong 2013. (206)Hanh Huong 2013. (208)Hanh Huong 2013. (210)Hanh Huong 2013. (217)Hanh Huong 2013. (219)Hanh Huong 2013. (231)Hanh Huong 2013. (247)Hanh Huong 2013. (248)Hanh Huong 2013, (24)Hanh Huong 2013. (280)Hanh Huong 2013. (296)Hanh Huong 2013. (303)Hanh Huong 2013. (349)Hanh Huong 2013. (268) Hanh Huong 2013. (351)Hanh Huong 2013. (359)Hanh Huong 2013. (380)Hanh Huong 2013. (373)Hanh Huong 2013. (422)Hanh Huong 2013. (393)Hanh Huong 2013, (11)Hanh Huong 2013. (407)Hanh Huong 2013. (429)Hanh Huong 2013. (36)Hanh Huong 2013. (412)Hanh Huong 2013. (418)Hanh Huong 2013. (458)Hanh Huong 2013. (457)

Photos: HannahLinh

July 8 – 2013

Chuyển đến trang: 1 1a 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 10a 10b 11 12 13 14

Advertisements