Cái đẹp

Cái đẹp

Hoa-Thuy-Tien-2018Trong sáng thật là đẹp. Chân thật thật là đẹp. Hồn nhiên thật là đẹp. Em có cái đẹp này không? Có. Chị có cái đẹp này không? Có. Anh có cái đẹp này không? Có. Ai cũng có hết.

Ai cũng muốn làm đẹp cho chính mình, ai cũng thương cái đẹp bên ngoài, nhưng cái đẹp tâm hồn mới là cái đẹp chân thật. Cái đẹp bên ngoài không bền lâu đâu! Thời gian nó sẽ tàn phai, dù ta có để nhiều thời giờ chau chuốt, cũng vậy thôi. Chắc chắn nó sẽ tàn phai.

Hồn nhiên, trong sáng, chân thật chính là cái đẹp tâm hồn. Cái đẹp này không bao giờ tàn phai.

Thở và mở lòng ra, em sẽ đẹp.
Cười và tha thứ, chị sẽ đẹp.
Thở và không cố chấp, anh sẽ đẹp.

ChânPhápÐăng

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s