Monthly Archives: July 2017

Cải biến từ trong tâm

Muốn có được vận mệnh tốt hãy học cách cải biến từ trong tâm Cổ nhân thường nói: “Tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo”, để thấy rằng vận mệnh của đời người có thể được thay đổi tùy … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment